Deelnemers aan de mindfulness training bij Mindfulness Get a life volgen acht wekelijkse sessies waarbij in iedere sessie een ander thema wordt behandeld. Theorie (westerse en oosterse inzichten), ervaringsoefeningen en meditaties zijn onderdeel van de training. De aandachtsoefeningen zijn op oosterse benaderingen gebaseerd zoals yoga, tai chi en meditatie. Je krijgt uitleg over de thema’s en werkzame principes van mindfulness. Je leert op een nieuwe manier omgaan met oude patronen die je in de weg kunnen zitten. 
Om dit goed te kunnen begeleiden zijn de trainers professioneel opgeleid.