Algemene voorwaarden deelname Mindfulness Training – Mindfulness Get A Life – kvk inschrijfnr: 61011800

 Inschrijving

Inschrijven voor deelname aan een training kan via e-mail of via de post (schriftelijk). Na het invullen en terugsturen van het intakeformulier is de inschrijving voor de training bindend en definitief. Zodra het formulier ontvangen is, krijg je hiervan een bevestiging.

Deelname

Deelname aan de training is voor eigen risico; het is niet verplicht om de oefeningen te doen en begeleiding kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor letsel als gevolg van oefeningen.

Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de intakeformulieren en is definitief wanneer het geld is overgemaakt op bankrekeningnummer NL82INGB0006544492 ten name van Mindfulness Get A Life.

Betaling

Het bedrag voor deelname aan de training dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag bijgeschreven te zijn op rekeningnummer NL82INGB0006544492 ten name van Mindfulness Get A Life. Mocht de aanmelding binnen drie weken voor aanvang geschieden, dan dient de betaling na inschrijving per ommegaande overgemaakt te worden. Deelname is niet mogelijk als betaling niet heeft plaatsgevonden.

Annulering

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering van vier weken tot zeven dagen voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annulering tot zeven dagen of korter voor aanvang van de training, of het niet aanwezig zijn bij aanvang, vindt er geen restitutie meer plaats.
Bij annulering door het niet behalen van het minimum aantal deelnemers zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag. Mocht een training onverhoopt niet doorgaan worden er geen kosten in rekening gebracht.
Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers bij de training wordt geen compensatie of restitutie verleend.
Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat het bericht van annulering ontvangen is; uitsluitend in dat geval is annulering geldig.

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er mogelijk ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainers verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze mee om zullen gaan. Van u wordt verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.

Mindfulness Travel

Mindfulness Get A Life geeft de Mindfulness training op een bepaalde locatie in het buitenland, in samenwerking met de accommodatie waar de deelnemer verblijft. De deelnemer regelt zelf het vervoer naar de accommodatie. Mindfulness Get A Life kan desgewenst bemiddelen tussen de deelnemers met betrekking tot vluchtgegevens en transfer. Het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering is verplicht. Mindfulness Get A Life kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade c.q. onkosten met betrekking tot Mindfulness reizen.